Протокол соревнований по плаванию

Протокол открытых соревнований по плаванию МУС СК "Истра".

(по местам)

                     24 апреля 2016  г.                                                                          г. Истра

100 м комплексное плавание

Место

ФИ

Год рождения

Вне конкурса

Разряд

100 м

к/пл

Выполненный разряд

Инструктор

2002  -  2003 г.р.  девочки

1.

Соусникова Дарья

2003

 

III

1.26,38

III

Гриненко И.В.

2.

Криворотько Арина

2003

 

III

1.28,96

III

Гриненко И.В.

3.

Досегаева Полина

2003

 

1 юн.

1.31,18

III

Гриненко И.В.

4.

Гуданова Анна

2002

 

III

1.31,54

III

Гриненко И.В.

5.

Султанова Дана

2003

 

1 юн.

1.39,98

1 юн.

Гриненко И.В.

6.

Сарбашева Анастасия

2003

 

2 юн.

1.44,11

1 юн.

Фроленко И.В.

7.

Глухова Вероника

2003

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

2003 г.р.   и старше  мальчики  

1.

Ким Андрей

2002

 

1 юн.

1.25,75

1 юн.

Гриненко И.В.

2.

Ефимов Кирилл

2001

 

2 юн.

1.26,10

1 юн.

Гриненко И.В.

3.

Емельянов Иван

2002

 

1 юн.

1.27,06

1 юн.

Гриненко И.В.

4.

Устинов Никита

2002

 

2 юн.

1.35,63

2 юн.

Гриненко И.В.

5.

Дудин  Роман

2003

 

2 юн.

1.41,09

2 юн.

Рудь И.А.

6.

Марданов Тимур

2002

 

2 юн.

1.42,03

2 юн.

Рудь И.А.

7.

Цирулев Миша

2002

 

3 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

8.

Брусков Руслан

2002

 

2 юн.

Неявка

 

Любимова С.А.

9.

Думанский Иван

2003

 

2 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

10.

Макрушин Денис

2003

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

11.

Папян Тигран

2003

 

2 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

12.

Петриенко Кирилл

2003

 

3 юн.

Неявка

 

Фроленко И.В.

13.

Якунин Арсений

2003

 

3 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

2004 г.р. девочки

1.

Лашина Алиса

2004

 

1 юн.

1.38,01

1 юн.

Гриненко И.В.

2.

Кокарева Софья

2004

 

2 юн.

1.39,87

1 юн.

Гриненко И.В.

3.

Игнатьева Кристина

2004

 

1 юн.

1.40,84

1 юн.

Гриненко И.В.

4.

Дементьева Вера

2004

 

2 юн.

2.01,78

2 юн.

Любимова С.А.

5.

Панасюк Оля

2004

 

3 юн.

2.17,42

3 юн.

Любимова С.А.

6.

Некрасова Алиса

2004

 

1 юн.

Неявка

 

Гриненко И.В.

2004 г.р. мальчики

1.

Виноградов Максим      

2004

 

1 юн.

1.28,63

1 юн.

Гриненко И.В.

2.

Васильчиков Егор

2004

 

1 юн.

1.28,82

1 юн.

Гриненко И.В.

3.

Соколов Максим

2004

 

2 юн.

1.29,58

1 юн.

Шагалкин О.М.

4.

Евграфов Александр

2004

 

2 юн.

1.38,22

2 юн.

Гриненко И.В.

5.

Щеглов Никита

2004

 

2 юн.

1.40,88

2 юн.

Гриненко И.В.

6.

Митяев Никита

2004

 

2 юн.

1.42,34

2 юн.

Гриненко И.В.

7.

Гапон Дмитрий

2004

 

2 юн.

1.43,22

2 юн.

Фроленко И.В.

8.

Патрин Влад

2004

 

2 юн.

1.45,53

2 юн.

Фроленко И.В.

9.

Карпенков Максим

2004

 

2 юн.

1.52,62

3 юн.

Рудь И.А.

10.

Антонов Андрей

2004

 

3 юн.

2.02,92

3 юн.

Фроленко И.В.

11.

Каюда Артем

2004

 

3 юн.

2.19,34

б/р

Рудь И.А.

12.

Папян Геворг

2004

 

3 юн.

2.21,81

б/р

Рудь И.А.

13.

Лебединец Вадим

2004

 

3 юн.

Неявка

 

Любимова С.А.

14.

Емельянов Андрей

2004

 

3 юн.

Неявка

 

Любимова С.А.

15.

Громов  Денис

2004

 

3 юн.

Неявка

 

Фроленко И.В.

16.

Сергеев Егор

2004

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

17.

Татарников Даниил

2004

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

18.

Ципленков Олег

2004

 

2 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

19.

Чивелев Александр

2004

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

20.

Лукашев Алексей

2004

 

2 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

21.

Ципленков Олег

2004

 

2 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 м комплексное плавание

Мал.  2001 и старше г.р. - спорт гр.

Место

ФИ

Год рождения

Вне конкурса

Разряд

100 м

к/пл

Выполненный разряд

Инструктор

1.

Роблес Смогунов Александр

2001

 

I

2.17,08

I

Гриненко И.В.

2.

Бурликов Илья

2001

 

I

2.18,12

I

Гриненко И.В.

3.

Матвеев Фёдор

2001

 

I

2.21,93

I

Гриненко И.В.

4.

Безрединов Павел

2001

 

II

2.28,67

II

Гриненко И.В.

5.

Дикусар Илья

1999

 

I

2.29,63

II

Гриненко И.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки 2001 - 2002 г.р.

1.

Штырёва Татьяна

2001

 

КМС

2.34,76

I

Гриненко И.В.

2.

Мутных Ксения

2001

 

II

2.44,20

II

Гриненко И.В.

3.

Филюшкина Татьяна

2002

 

II

2.47,60

II

Гриненко И.В.

Мал. 2003 - 2002 г.р.

1.

Мухин Никита

2002

 

II

2.24,24

II

Гриненко И.В.

2.

Крылов Константин

2003

 

II

2.36,04

III

Гриненко И.В.

3.

Теплов Александр

2003

 

III

2.44,31

III

Гриненко И.В.

4.

Жолтиков Савелий

2002

 

III

Неявка

 

Гриненко И.В.

Девочки 2003 г.р.

1.

Мартынюк Полина

2003

 

I

2.40,81

II

Гриненко И.В.

2.

Кутузова Анастасия

2003

 

I

2.43,55

II

Гриненко И.В.

3.

Лобанова Валерия

2003

 

II

2.54,53

II

Гриненко И.В.

Мальчики 2004 г.р.

1.

Дьячков Иван

2004

 

II

2.50,10

III

Гриненко И.В.

2.

Карев Виктор

2004

 

III

2.54,80

III

Гриненко И.В.

3.

Кузьмин Александр

2004

 

III

2.58,09

III

Гриненко И.В.

100 м комплексное плавание

  1.  

1.

Герасимова  Юлия

2005

 

1 юн.

1.40,12

1 юн.

Гриненко И.В.

2.

Харитонова Виктория

2005

 

1 юн.

1.40,69

1 юн.

Гриненко И.В.

3.

Султанова Камила

2005

 

2 юн.

1.48,50

2 юн.

Гриненко И.В.

4.

Маркова Мария

2005

 

2 юн.

1.51,88

2 юн.

Гриненко И.В.

5.

Грушинская Мария

2005

 

2 юн.

1.55,61

2 юн.

Фроленко И.В.

6.

Мосоликова  Алина

2005

 

б/р

2.19,89

б/р

Фроленко И.В.

7.

Торгашина Екатерина

2005

 

2 юн.

Неявка

 

Фроленко И.В.

8.

Бильдякова Катя

2005

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

  1.  

1.

Мальцев Алексей

2005

 

1 юн.

1.29,17

1 юн.

Гриненко И.В.

2.

Ким Константин

2005

 

2 юн.

1.36,00

2 юн.

Гриненко И.В.

3.

Баранов Владислав

2005

 

2 юн.

1.36,05

2 юн.

Гриненко И.В.

4.

Филимонов Игорь

2005

 

2 юн.

1.37,80

2 юн.

Гриненко И.В.

5.

Прохоров Данила

2005

 

2 юн.

1.39,34

2 юн.

Гриненко И.В.

6.

Лапшов Даниил

2005

 

2 юн.

1.43,56

2 юн.

Гриненко И.В.

7.

Ляхонов  Сергей

2005

 

3 юн.

1.51,86

2 юн.

Фроленко И.В.

8.

Канарейкин  Даниил

2005

 

2 юн.

1.53,81

2 юн.

Фроленко И.В.

9.

Ледовский Максим

2005

 

3 юн.

1.53,96

2 юн.

Гриненко И.В.

10.

Коновалов  Игорь

2005

 

б/р

1.57,57

3 юн.

Фроленко И.В.

11.

Сумеркин Владимир

2005

 

3 юн.

1.58,30

3 юн.

Рудь И.А.

12.

ХасьяновРамир

2005

 

3 юн.

1.58,40

3 юн.

Фроленко И.В.

13.

Смирнов  Кирилл

2005

 

3 юн.

1.59,20

3 юн.

Фроленко И.В.

14.

Морозов Тимофей

2005

 

3 юн.

2.01,80

3 юн.

Фроленко И.В.

15.

Шевченко Григорий

2005

 

3 юн.

2.02,52

3 юн.

Гриненко И.В.

16.

Жуков  Роман

2005

 

3 юн.

2.06,62

3 юн.

Гриненко И.В.

17.

Дунаев  Тимофей

2005

 

3 юн.

2.08,40

3 юн.

Фроленко И.В.

18.

Жилейкин Евгений

2005

 

б/р

2.10,94

3 юн.

Фроленко И.В.

19.

Жуков Илья

2005

 

б/р

2.15,25

б/р

Фроленко И.В.

20.

Крестьянинов Иван

2005

 

б/р

2.19,16

б/р

Рудь И.А.

21.

Донских Андрей

2005

 

3 юн.

2.19,45

б/р

Фроленко И.В.

22.

Абу СалехСамир

2005

 

2 юн.

Неявка

 

Фроленко И.В.

23.

Анохин Всеволод

2005

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

24.

Заяц Фёдор

2005

 

3 юн.

Неявка

 

Фроленко И.В.

25.

Каменев  Иван

2005

 

2 юн.

Неявка

 

Фроленко И.В.

26.

Комиссаров Максим

2005

 

2 юн.

Неявка

 

Фроленко И.В.

27.

Глухов Александр

2005

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

28.

Назарко Дима

2005

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

29.

Заседателев Алексей

2005

 

2 юн.

Неявка

 

Гриненко И.В.

100 м комплексное плавание

  1.  

Место

ФИ

Год рождения

Вне конкурса

Разряд

100 м

к/пл

Выполненный разряд

Инструктор

1.

Дикусар Александра

2006

 

1 юн.

1.46,94

1 юн.

Гриненко И.В.

2.

Матвеева Сюзанна

2006

 

3 юн.

2.00,16

2 юн.

Фроленко И.В.

3.

Родионова Анастасия

2006

 

3 юн.

2.03,26

2 юн.

Гриненко И.В.

4.

Изотова Мария

2006

 

2 юн.

2.09,74

3 юн.

Гриненко И.В.

5.

Шульган Мария

2006

 

3 юн.

2.19,00

3 юн.

Фроленко И.В.

6.

Путилова  Александра

2006

 

б/р

2.26,80

3 юн.

Фроленко И.В.

7.

Корюкова Софья

2006

 

3 юн.

2.30,84

3 юн.

Рудь И.А.

2006  г.р. мальчики

1.

Зажирский Герман

2006

 

2 юн.

1.31,33

1 юн.

Гриненко И.В.

2.

Чернявский Дмитрий

2006

 

2 юн.

1.38,80

2 юн.

Гриненко И.В.

3.

Каримов Иван

2006

 

2 юн.

1.40,87

2 юн.

Гриненко И.В.

4.

Васильев Никита

2006

 

2 юн.

1.44,19

2 юн.

Гриненко И.В.

5.

Степанов Даиил

2006

 

2 юн.

1.50,81

2 юн.

Гриненко И.В.

6.

Невмятулин  Даниил

2006

 

2 юн.

1.52,40

2 юн.

Фроленко И.В.

7.

Жидков Илья

2006

 

2 юн.

1.54,08

3 юн.

Гриненко И.В.

8.

Харитонов Антон

2006

 

3 юн.

1.54,52

3 юн.

Фроленко И.В.

9.

Станкевич Влад

2006

 

2 юн.

1.56,00

3 юн.

Гриненко И.В.

10.

Королёв Даниил

2006

 

3 юн.

1.57,16

3 юн.

Гриненко И.В.

11.

Малков Максим

2006

 

3 юн.

1.58,02

3 юн.

Фроленко И.В.

12.

Макешин  Максим

2006

 

3 юн.

1.58,11

3 юн.

Фроленко И.В.

13.

Тарасов Василий

2006

 

б/р

1.59,82

3 юн.

Фроленко И.В.

14.

Папян Армен

2006

 

3 юн.

1.59,93

3 юн.

Гриненко И.В.

15.

Волков Максим

2006

 

3 юн.

2.00,32

3 юн.

Гриненко И.В.

16.

Шлапак Егор

2006

 

2 юн.

2.00,81

3 юн.

Рудь И.А.

17.

Астапенок  Тимофей

2006

 

3 юн.

2.02,10

3 юн.

Фроленко И.В.

18.

Орлов  Никита

2006

 

б/р

2.07,77

3 юн.

Фроленко И.В.

19.

Васильев Иван

2006

 

б/р

2.11,54

3 юн.

Фроленко И.В.

20.

Боровский  Саша

2006

 

б/р

2.20,25

б/р

Фроленко И.В.

21.

Филатов Костя

2006

 

3 юн.

2.28,80

б/р

Фроленко И.В.

22.

Голубев Егор

2006

 

б/р

2.30,00

б/р

Рудь И.А.

23.

Головенков  Иван

2006

 

б/р

2.41,75

б/р

Фроленко И.В.

24.

Бондаренко Дмитрий

2006

 

б/р

2.48,38

б/р

Фроленко И.В.

25.

Сидельников Олег

2006

 

б/р

 

 

Фроленко И.В.

26.

Асосков Иван

2006

 

3 юн.

 

 

Рудь И.А.

27.

Васильев Максим

2006

 

б/р

 

 

Рудь И.А.

28.

Волков Роман

2006

 

б/р

 

 

Рудь И.А.

200 м к/пл

Девочки  2005 - 2006  г.р.

1.

Мутных Галина

2005

 

II

2.46,11

II

Гриненко И.В.

2.

Кузнецова Ангелина

2005

 

III

3.15,81

III

Гриненко И.В.

3.

Лебеденко Ксения

2006

 

1 юн.

3.20,16

III

Гриненко И.В.

Мальчики  2005 - 2006 г.р.

1.

Лунёв Дмитрий

2005

 

II

2.39,01

II

Гриненко И.В.

2.

Ковалихин Николай

2005

 

III

2.40,03

II

Гриненко И.В.

3.

Опрышко Иван

2005

 

III

2.47,70

III

Гриненко И.В.

4.

Славеснов Леонид

2005

 

III

2.51,64

III

Гриненко И.В.

5.

Зайцев Влад

2005

 

III

2.58,11

III

Гриненко И.В.

6.

Моисеев Миша

2006

 

III

3.02,04

III

Гриненко И.В.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 м в/ст

2007 г.р. девочки

Место

ФИ

Год рождения

Вне конкурса

Разряд

100 м

к/пл

Выполненный разряд

Инструктор

1.

Ситницкая Настя

2007

 

2 юн.

46,62

2 юн.

Гриненко И.В.

2.

Чупринова Юлия

2007

 

2 юн.

48,15

2 юн.

Гриненко И.В.

3.

Контеева  Валерия

2007

 

2 юн.

50,12

3 юн.

Фроленко И.В.

4.

Свинкина Даша

2007

 

3 юн.

52,68

3 юн.

Шагалкин О.М.

5.

Королёва Лидия

2007

 

3 юн.

52,72

3 юн.

Гриненко И.В.

6.

Филенко Юля

2007

 

3 юн.

53,99

3 юн.

Рудь И.А.

7.

Моисеева Арина

2007

в/к

2 юн.

46,60

2 юн.

Гриненко И.В.

8.

Волкова Настя

2007

в/к

2 юн.

53,53

3 юн.

Гриненко И.В.

9.

Армеева Юлия

2007

в/к

3 юн.

53,94

3 юн.

Гриненко И.В.

10.

Каменева  Ксения

2007

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

11.

Новокшанова Маша

2007

 

3 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

2007  г.р. мальчики

1.

Кузнецов Андрей

2007

 

2 юн.

38,88

2 юн.

Гриненко И.В.

2.

Борисов Никита

2007

 

3 юн.

39,90

2 юн.

Гриненко И.В.

3.

Лебедев Антон

2007

 

3 юн.

42,93

2 юн.

Гриненко И.В.

4.

Словесник Арсений

2007

 

2 юн.

44,11

2 юн.

Фроленко И.В.

5.

Ковалев Егор

2007

 

3 юн.

44,50

2 юн.

Рудь И.А.

6.

Станкевич Родион

2007

 

3 юн.

46,79

3 юн.

Гриненко И.В.

7.

Егоров Илья

2007

 

б/р

46,91

3 юн.

Фроленко И.В.

8.

Елизаров Степан

2007

 

3 юн.

47,31

3 юн.

Гриненко И.В.

9.

Ковалёв Фёдор

2007

 

б/р

48,08

3 юн.

Рудь И.А.

10.

Ртищев Александр

2007

 

3 юн.

48,12

3 юн.

Гриненко И.В.

11.

Королёв Дмитрий

2007

 

б/р

48.62

3 юн.

Рудь И.А.

12.

Тулин Семен

2007

 

3 юн.

49,77

3 юн.

Рудь И.А.

13.

Зайцев Илья

2007

 

3 юн.

50,49

3 юн.

Любимова С.А.

14.

Филиппычев Егор

2007

 

3 юн.

50,86

3 юн.

Гриненко И.В.

15.

Кузнецов Егор

2007

 

3 юн.

51,58

3 юн.

Шагалкин О.М.

16.

Вартанян  Александр

2007

 

3 юн.

52,01

3 юн.

Гриненко И.В.

17.

Уланов Василий

2007

 

б/р

52,05

3 юн.

Рудь И.А.

18.

Конев Иван

2007

 

3 юн.

54,69

3 юн.

Шагалкин О.М.

19.

Юшин  Виктор

2007

 

3 юн.

56,60

б/р

Фроленко И.В.

20.

Муров Егор

2007

 

б/р

58,51

б/р

Шагалкин О.М.

21.

Беляев Алексей

2007

 

3 юн.

58,72

б/р

Гриненко И.В.

22.

Гренякин Юрий

2007

 

б/р

1.03,56

б/р

Рудь И.А.

23.

Брусков Ярослав

2007

 

3 юн.

1.05,18

б/р

Любимова С.А.

24.

Меренков Никита

2007

 

б/р

1.05,87

б/р

Рудь И.А.

25.

Князев Сергей

2007

 

б/р

1.09,57

б/р

Любимова С.А.

26.

Туманов Николай

2007

 

б/р

1.14,17

б/р

Любимова С.А.

27.

Моргунов Владислав

2007

в/к

2 юн.

41,26

2 юн.

Гриненко И.В.

28.

Мамот Вячеслав

2007

в/к

3 юн.

48,43

3 юн.

Фроленко И.В.

29.

Бондаренко Егор

2007

в/к

2 юн.

48,64

3 юн.

Гриненко И.В.

30.

Филимонов Андрей

2007

в/к

3 юн.

48,72

3 юн.

Гриненко И.В.

31.

Семенов  Дмитрий

2007

в/к

3 юн.

48,83

3 юн.

Фроленко И.В.

32.

Туровский  Никита

2007

в/к

3 юн.

55,06

3 юн.

Фроленко И.В.

33.

Абрамов  Тимофей

2007

в/к

б/р

56,34

б/р

Фроленко И.В.

34.

Индюков Владилав

2007

в/к

3 юн.

57,11

б/р

Рудь И.А.

35.

Горбунов Тимофей

2007

 

3 юн.

Освоб.

 

Гриненко И.В.

36.

Егоров Илья

2007

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

37.

Троицкий  Роман

2007

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

38.

Битюцких Илья

2007

 

б/р

Неявка

 

Любимова С.А.

39.

Тимохин Армет

2007

 

б/р

Неявка

 

Любимова С.А.

40.

Нагорный Иван

2007

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

41.

Русаков Василий

2007

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

42.

Сударев Илья

2007

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 м в/ст

2008 - 2009г.р. девочки

Место

ФИ

Год рождения

Вне конкурса

Разряд

100 м

к/пл

Выполненный разряд

Инструктор

1.

Жукова Лиза

2008

 

2 юн.

45,85

2 юн.

Шагалкин О.М.

2.

Лаговская  Дарья

2008

 

2 юн.

47,64

2 юн.

Фроленко И.В.

3.

Горелова Полина

2008

в/к

3 юн.

53,70

3 юн.

Шагалкин О.М.

4.

Бирюкова Рита

2009

в/к

б/р

1.26,81

 

Шагалкин О.М.

2008-2009  г.р. мальчики

1.

Султанов Ахмат

2008

 

3 юн.

48,70

3 юн.

Гриненко И.В.

2.

Хотимский Павел

2008

 

3 юн.

51,87

3 юн.

Шагалкин О.М.

3.

Шевченко Матвей

2008

 

3 юн.

52,10

3 юн.

Шагалкин О.М.

4.

Мудрый Илья

2008

 

3 юн.

52,28

3 юн.

Шагалкин О.М.

5.

Попов Арсений

2008

 

б/р

52,49

3 юн.

Гриненко И.В.

6.

Красносельский Дима

2008

 

б/р

53,78

3 юн.

Шагалкин О.М.

7.

Васильев Михаил

2008

 

б/р

54,23

3 юн.

Шагалкин О.М.

8.

Карасёв Артём

2008

 

б/р

56,22

б/р

Шагалкин О.М.

9.

Симаков Александр

2008

 

б/р

1.01,83

б/р

Шагалкин О.М.

10.

Остроухов Роман

2008

в/к

3 юн.

52,64

3 юн.

Гриненко И.В.

11.

Шубин Алексей

2009

в/к

б/р

56,12

б/р

Шагалкин О.М.

12.

Куцевол Денис

2008

в/к

б/р

58,16

б/р

Шагалкин О.М.

13.

Мирный Владислав

2008

в/к

3 юн.

1.01,39

б/р

Гриненко И.В.

14.

Исаев Алексей

2008

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

15.

Горбунов Егор

2009

 

б/р

Освобожд.

 

Шагалкин О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 м на спине

2007 г.р. девочки

Место

ФИ

Год рождения

Вне конкурса

Разряд

100 м

к/пл

Выполненный разряд

Инструктор

1.

Моисеева Арина

2007

 

2 юн.

53,88

2 юн.

Гриненко И.В.

2.

Армеева Юлия

2007

 

3 юн.

54,86

2 юн.

Гриненко И.В.

3.

Волкова Настя

2007

 

2 юн.

1.00,18

3 юн.

Гриненко И.В.

4.

Филенко Юля

2007

 

3 юн.

1.02,83

3 юн.

Рудь И.А.

5.

Чупринова Юлия

2007

в/к

2 юн.

54,50

2 юн.

Гриненко И.В.

6.

Контеева  Валерия

2007

в/к

2 юн.

54,81

2 юн.

Фроленко И.В.

7.

Ситницкая Настя

2007

в/к

2 юн.

55,30

2 юн.

Гриненко И.В.

8.

Королёва Лидия

2007

в/к

2 юн.

57,05

2 юн.

Гриненко И.В.

9.

Свинкина Даша

2007

в/к

3 юн.

1.01,19

3 юн.

Шагалкин О.М.

10.

Новокшанова Маша

2007

в/к

3 юн.

Неявка

 

Рудь И.А.

11.

Каменева  Ксения

2007

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

2007  г.р. мальчики

1.

Моргунов Владислав

2007

 

2 юн.

43,82

2 юн.

Гриненко И.В.

2.

Филимонов Андрей

2007

 

3 юн.

49,26

2 юн.

Гриненко И.В.

3.

Бондаренко Егор

2007

 

2 юн.

50,96

2 юн.

Гриненко И.В.

4.

Мамот Вячеслав

2007

 

3 юн.

52,62

3 юн.

Фроленко И.В.

5.

Семенов  Дмитрий

2007

 

3 юн.

58,26

3 юн.

Фроленко И.В.

6.

Индюков Владилав

2007

 

3 юн.

58,62

3 юн.

Рудь И.А.

7.

Уланов Василий

2007

 

б/р

1.00,81

3 юн.

Рудь И.А.

8.

Туровский  Никита

2007

 

3 юн.

1.05,20

б/р

Фроленко И.В.

9.

Абрамов  Тимофей

2007

 

б/р

1.07,22

б/р

Фроленко И.В.

10.

Кузнецов Андрей

2007

в/к

2 юн.

43,32

2 юн.

Гриненко И.В.

11.

Борисов Никита

2007

в/к

3 юн.

47,68

2 юн.

Гриненко И.В.

12.

Словесник Арсений

2007

в/к

2 юн.

49,96

2 юн.

Фроленко И.В.

13.

Лебедев Антон

2007

в/к

3 юн.

52,52

3 юн.

Гриненко И.В.

14.

Елизаров Степан

2007

в/к

3 юн.

53,54

3 юн.

Гриненко И.В.

15.

Станкевич Родион

2007

в/к

3 юн.

53,98

3 юн.

Гриненко И.В.

16.

Ртищев Александр

2007

в/к

3 юн.

56,46

3 юн.

Гриненко И.В.

17.

Ковалёв Егор

2007

в/к

б/р

56,55

3 юн.

Рудь И.А.

18.

Вартанян  Александр

2007

в/к

3 юн.

58,05

3 юн.

Гриненко И.В.

19.

Юшин  Виктор

2007

в/к

3 юн.

58,10

3 юн.

Фроленко И.В.

20.

Тулин Семен

2007

в/к

3 юн.

59,00

3 юн.

Рудь И.А.

21.

Егоров Илья

2007

в/к

б/р

59,39

3 юн.

Фроленко И.В.

22.

Королёв Дмитрий

2007

в/к

б/р

59,82

3 юн.

Рудь И.А.

23.

Кузнецов Егор

2007

в/к

3 юн.

1.00,02

3 юн.

Шагалкин О.М.

24.

Беляев Алексей

2007

в/к

3 юн.

1.00,33

3 юн.

Гриненко И.В.

25.

Муров Егор

2007

в/к

б/р

1.01,73

3 юн.

Шагалкин О.М.

26.

Конев Иван

2007

в/к

3 юн.

1.01,74

3 юн.

Шагалкин О.М.

27.

Филиппычев Егор

2007

в/к

3 юн.

1.03,17

б/р

Гриненко И.В.

28.

Ковалев Фёдор

2007

в/к

б/р

1.04,66

б/р

Рудь И.А.

29.

Гренякин Юрий

2007

в/к

б/р

1.06,33

б/р

Рудь И.А.

30.

Князев Сергей

2007

в/к

б/р

1.05,80

б/р

Любимова С.А.

31.

Брусков Ярослав

2007

в/к

3 юн.

1.07,56

б/р

Любимова С.А.

32.

Зайцев Илья

2007

в/к

3 юн.

1.07,70

б/р

Любимова С.А.

33.

Меренков Никита

2007

в/к

б/р

1.18,02

б/р

Рудь И.А.

34.

Туманов Николай

2007

в/к

б/р

1.53,78

б/р

Любимова С.А.

35.

Горбунов Тимофей

2007

 

3 юн.

Освоб.

 

Гриненко И.В.

36.

Егоров Илья

2007

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

37.

Троицкий  Роман

2007

 

б/р

Неявка

 

Фроленко И.В.

38.

Битюцких Илья

2007

 

б/р

Неявка

 

Любимова С.А.

39.

Тимохин Армет

2007

 

б/р

Неявка

 

Любимова С.А.

40.

Нагорный Иван

2007

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

41.

Русаков Василий

2007

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

42.

Сударев Илья

2007

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

2008 - 2009г.р. девочки

1.

Горелова Полина

2008

 

3 юн.

59,61

3 юн.

Шагалкин О.М.

2.

Бирюкова Рита

2009

 

б/р

1.13,76

б/р

Шагалкин О.М.

3.

Жукова Лиза

2008

в/к

2 юн.

50,69

2 юн.

Шагалкин О.М.

4.

Лаговская  Дарья

2008

в/к

2 юн.

55,30

2 юн.

Фроленко И.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 м на спине

2008-2009  г.р. мальчики

Место

ФИ

Год рождения

Вне конкурса

Разряд

100 м

к/пл

Выполненный разряд

Инструктор

1.

Мирный Владислав

2008

 

3 юн.

54,08

3 юн.

Гриненко И.В.

2.

Остроухов Роман

2008

 

3 юн.

54,47

3 юн.

Гриненко И.В.

3.

Шубин Алексей

2009

 

б/р

55,50

3 юн.

Шагалкин О.М.

4.

Куцевол Денис

2008

 

б/р

1.01,01

3 юн.

Шагалкин О.М.

5.

Хотимский Павел

2008

в/к

3 юн.

54,58

3 юн.

Шагалкин О.М.

6.

Султанов Ахмат

2008

в/к

3 юн.

56,52

3 юн.

Гриненко И.В.

7.

Шевченко Матвей

2008

в/к

3 юн.

56,56

3 юн.

Шагалкин О.М.

8.

Мудрый Илья

2008

в/к

3 юн.

57,28

3 юн.

Шагалкин О.М.

9.

Красносельский Дима

2008

в/к

б/р

58,19

3 юн.

Шагалкин О.М.

10.

Васильев Михаил

2008

в/к

б/р

58,21

3 юн.

Шагалкин О.М.

11.

Попов Арсений

2008

в/к

б/р

1.01,70

3 юн.

Шагалкин О.М.

12.

Карасёв Артём

2008

в/к

б/р

1.05,39

 

Шагалкин О.М.

13.

Симаков Александр

2008

в/к

б/р

1.09,48

 

Шагалкин О.М.

14.

Исаев Алексей

2008

 

б/р

Неявка

 

Рудь И.А.

15.

Горбунов Егор

2009

 

б/р

Освобожд.

 

Шагалкин О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный судья соревнований Гриненко И.В.